הטבות לעולים ולתושבים חוזרים

הטבות לעולים חדשים


עולים על מסלול של יתרונות


  • פטור ממיסוי ומדיווח 10 שנים, לכל ההכנסות מחו"ל
  • נקודות זיכוי בשווי אלפי שקלים
  • פטור ממס על ריבית מט"ח למשך 20 שנה
  • פטור מלא ממס על פנסיה
  • פטור ממס על חברות זרות שבבעלותכם

 

הטבות לחברה שבבעלותכם


אם עליתם לישראל ובבעלותכם חברה זרה הפועלת בחו"ל ומנוהלת על ידכם, או שאתם בעלי מניות שלה, היא לא תיחשב כחברה תושבת ישראל והמיסוי הישראלי לא יחול עליה אוטומטית. בדרך זו החברה תוכל להמשיך להפיק הכנסות בחו"ל שאינן חייבות במס בישראל ובתנאי שמקורן אינו בישראל.

 

פטור ממס על פנסיה


כעולים חדשים, בעשר השנים הבאות תיהנו מפטור מלא ממס על הפנסיה שלכם.

 

יש לכם נקודות זיכוי ששוות כסף


בשנה וחצי הראשונות לעלייתכם לישראל, תקבלו שלוש נקודות זיכוי, בשנה לאחר מכן תקבל שתי נקודות זיכוי ובשנה האחרונה, נקודת זיכוי נוספת. בשנת 2015 כל נקודת זיכוי שווה כ-2,616 ש"ח.

 

פטור למשך 20 שנה


על הכנסות מריבית שהניב פיקדון מט"ח, תהיו פטורים מתשלום מס במשך 20 שנים. זאת בתנאי שמקור הפיקדון - בכספים שהיו בבעלותכם טרם היותכם עולים חדשים ואשר הופקדו במוסד בנקאי בישראל.

 

הטבות לתושבים חוזרים ותיקים


תושבים חוזרים במסלול משודרג של הטבות


  • 10 שנים של הקלות והטבות
  • פטור מקיף על מכלול הכנסותיך
  • פטור מלא ממס על הפנסיה
  • פטור ממס על חברות זרות שבבעלותך

 

אם אתם ישראלים החוזרים לארץ לאחר שחייתם בחו"ל לפחות  10 שנים מלאות, מצפות לכם בארץ 10 שנים נוספות של הקלות והטבות. בהתאם לרפורמה במיסוי, במהלך 10 השנים הבאות תהיו פטורים ממס על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל. הפטור מקיף את מכלול הכנסותיכם, האקטיביות וגם הפסיביות, כגון: ריבית, דיווידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות מנכסים. כל ההכנסות, בין אם נבעו ממימוש נכסים והשקעות בחו"ל ובין אם נוצרו מהכנסות שוטפות בחו"ל, פטורות ממס.

 

פטור ממס לחברה שבבעלותכם


אם חזרתם לישראל ובבעלותכם חברה זרה הפועלת בחו"ל ומנוהלת על ידכם או שאתם בעלי מניות שלה, היא לא תיחשב כחברה תושבת ישראל והמיסוי הישראלי לא יחול עליה אוטומטית. וכך החברה תוכל להמשיך ליצור הכנסות הפטורות ממס בישראל, בתנאי שההכנסות אינן נוצרות בישראל.

 

שומרים על הפנסיה שלכם


עם שובכם לישראל, מצפות לכם 10 שנים של פטור מלא ממס על הפנסיה שלכם.

 

שנת הסתגלות במתנה


לאחר שתגיעו לארץ, כעולים או כתושבים חוזרים ותיקים, תינתן לכם תקופה של שנה לצורך הסתגלות והתאקלמות. באותה שנה תוכלו לבחירתכם, לא להחשב כתושבי ישראל, לענין פקודת מס הכנסה. בתום שנה תוכלו לשקול ולהחליט אם להשאר בישראל וליהנות ממכלול ההטבות. ( בשנה הזו תשלמו מיסים על כל ההכנסה המופקת בישראל.)

 

בין כך ובין כך, הרווח כולו שלכם .

 

על מנת ליהנות משנת הסתגלות, יהיה עליכם למלא טופס ולשגרו למשרד העלייה והקליטה בתוך 90 יום, מיום הגעתכם לישראל.


זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד.

נתונים אישיים שלכם, כגון: שהות בישראל, שינוי המצב המשפחתי וכדומה, עשויים לגרום לכך שהזכאות החלה עליכם שונה מהאמור כאן. לפני שאתם נוקטים בפעולה כלשהי, פנו בבקשה למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריכם, ובדקו אם המידע תקף לגביכם. במקרה של אי התאמה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים - החוקים והנהלים הם הקובעים.