רפורמה במיסוי

 מדינת ישראל באמצעות אגף יזמות עסקית במשרד העלייה והקליטה ורשות המיסים מעניקה הטבות משמעותיות בתחום המיסוי. ובהן:


 • פטור ממס ומדיווח לתקופה של 10 שנים על נכסים והכנסות שנוצרו מחוץ לישראל

 

 • תמיכה וסיוע בהקמת עסקים

 

  מסלול חדש למאות אלפי יהודים וישראלים החיים בחו"ל

 

  התוכנית החדשה שהוכנה לטובת העולים והתושבים החוזרים, מרחיבה את חבילת ההקלות ממיסים ומפשטת את חובת הדיווח עליהם.

 


מי זכאי ליהנות מהרפורמה במיסוי? משרד העלייה והקליטה מבצע רפורמה מהפכנית במיסוי, שיעודה להקל על עולים ותושבים חוזרים בקליטתם בארץ. הגדרת הזכאיםעל פי הרפורמה החדשה במיסוי, הפטור ממס ומדיווח בישראל יוענק לתקופה של 10 שנים מיום עלייתך/חזרתך ארצה ויחול על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל. ההטבות מרחיבות ומקיפות את כל סוגי ההכנסות וכוללות: 

 

 • משכורת

 

 •  עסק

 

 • עבודה ומשלח יד

 

 • ריבית

 

  דיווידינד

 

 •  שכירות

 

  תמלוגים

 

 • רווחי הון ממכירת נכסים שמצויים בחו"ל ושם מקורם

 


לכל עולה/תושב חוזר, עם הגיעו לישראל, יוענקו תמיכה וסיוע באמצעות אגף יזמות עסקית לצורך:

 

 •  יעוץ בנושא מיסוי

 

  קידום עסק קיים

 

 •  הקמת עסק חדש

 


הרפורמה מעניקה ליהודי העולם הזדמנות מיוחדת וכדאית לעלות לישראל וסוללת דרך חדשה למאות אלפי ישראלים החיים בחו"ל, לשוב הביתה. רפורמה תקדימית זו יוצקת נדבך מרכזי במאמצי מדינת ישראל להגדיל את מספר האנשים הבוחרים במדינת ישראל כמרכז חייהם. במסגרת הרפורמה נהנים העולים והתושבים החוזרים ממסלול התאקלמות ומפטור ממס גם על נכסים ופעילויות חדשות מחוץ לישראל.

 

זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד.

נתונים אישיים שלכם, כגון: שהות בישראל, שינוי המצב המשפחתי וכדומה, עשויים לגרום לכך שהזכאות החלה עליכם שונה מהאמור כאן. לפני שאתם נוקטים בפעולה כלשהי, פנו בבקשה למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריכם, ובדקו אם המידע תקף לגביכם. במקרה של אי התאמה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים - החוקים והנהלים הם הקובעים.

 


עכשיו זה קל יותר.
מעכשיו זה פשוט יותר.
הרפורמה במיסוי לעולים ולתושבים חוזרים יצאה לדרך!